Hubungi Kami

Alamat :
  
         Pengarah

         Institut Pendidikan Guru
         Kampus Perempuan Melayu,
         Jalan Tun Fatimah,
         75400, Durian Daun,
         Melaka.
         (u/p : Jawatankuasa Perwakilan Pelajar)

No Telefon : 06-2824827 (pej) 06-2822982 (Pengarah)
Faksimili    : 06-2818467
Web           : http://www.ippm.edu.my
E-mel         : info@ippm.edu.my
Blog JPP     : http://jppipgkampusperempuanmelayu.blogspot.com
E-mel JPP   : jppipgkpm@yahoo.com.my