Sabtu, 7 Mei 2011

Selamat Hari Ibu
1. Berbuat baik kepada ibubapa
Sesungguhnya berbuat baik dan berjasa kepada kedua ibubapa adalah suatu amalan yang mulia dalam Islam. Bahkan redha Allah kepada anak bergantung kepada redha kedua ibubapa terhadapnya. Sabda Rasulullah Salallahu’alihiwasallam (bermaksud):
“Redha Allah itu berada dalam redha kedua orang tua dan murka Allah itu berada dalam murka kedua orang tua”. (Riwayat Abdullah bin ‘Amr)
childmuMuslim meriwayatkan daripada Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash Radhiallahu’anhu, bahawa ia berkata:
“Seorang lelaki datang menghadap Rasulullah seraya berkata, ‘Aku mengadakan perjanjian denganmu untuk berhijrah dan berjihad demi mencari pahala daripada Allah’.
Nabi bertanya, ‘Apakah ada seorang di antara kedua orang tuamu yang masih hidup?’.
Ia menjawab, ‘Bahkan keduanya masih hidup.’
Rasulullah bertanya lagi, ‘Apakah engkau mahu mencari pahala daripada Allah?’.
Ia menjawab, ’Ya’. Nabi bersabda, ‘Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan pergaulilah (layanlah) mereka dengan baik.”

Dikisahkan bahawa Jahamah radhiallahu’anhu telah mendatangi Rasulullah Salallahu’alaihiwasallam seraya berkata,
“Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk bermusyawarah denganmu.”
Nabi bertanya, “Apakah engkau mempunyai ibu?”
Ia menjawab, “Ya”. Beliau bersabda, “Tinggallah dan berbaktilah kepadanya kerana sesungguhnya syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu.”

Maka, nyatalah bahawa berbuat baik dan berbakti kepada ibubapa itu sangat diutamakan.

2. Menghargai dan mengetahui tanggungjawab terhadap ibubapa 

Islam telah mengangkat tinggi darjat kedua ibubapa sehingga sifat ihsan (berbuat baik) kepada kedua ibubapa telah diletakkan sebagai darjat kedua selepas darjat iman kepada Allah dan beribadah kepadaNya. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibubapa.”
(An-Nisaa’ :36)

Al-Qur’anul karim memandang mulia terhadap orang yang bersifat ihsan dan berbuat baik terhadap kedua ibubapa. Malah setiap anak dituntut agar berakhlak dengan akhlak yang mulia tatkala bergaul dan berbicara dengan kedua ibubapa, lebih-lebih lagi setelah keduanya mencapai umur tua, lemah dan nyanyuk. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibubapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan ‘ah’ dan jangan­lah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang dan ucapkanlah “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”
(Al-Isra’:23-24)

3. Berbakti kepada ibubapa sekali pun mereka bukan Muslim 

Asma’ binti Abu Bakar Radhiallahu’anhuma telah berkata (yang bermafhum):
“Aku pergi kepada ibuku padahal dia masih musyrik (belum masuk Islam) di zaman Rasulullah Salallahu’alaiwasallam, lalu aku minta fatwa daripada Rasulullah saw. Aku berkata, “Aku telah bertemu dengan ibuku dan dia meminta sesuatu kepadaku, adakah aku boleh menghubungi dia?” Jawab Rasulullah, “ya, hubungilah ibumu, ini bererti berbaktilah kepadanya.”
(Muttafaq alaihi)

Hendaklah setiap anak memuliakan kedua ibubapa sekali pun mereka bukan Muslim. Berbicara kepada mereka dengan penuh kelembutan dan sopan santun. Ibn Sirin bercakap dengan ibunya dengan suara yang lemah lembut seolah-olah suara orang sakit lantaran menghormati dan memuliakan ibunya.

4. Takut menderhakai ibubapa 

Hendaklah setiap anak takut menderhakai ibubapa kerana sikap tersebut membawa akibat yang hina sehingga boleh setaraf dengan orang-orang musyrikin, iaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Ia dosa yang paling besar dan kesalahan yang paling keji. Sabda Rasulullah Salallahu’alaihiwasallam (yang bermafhum):

“Adakah tidak aku beritahu kepada kamu tentang sebesar-besar dosa?”. Baginda mengulanginya tiga kali. Kami berkata, “Bahkan tidak, ya Rasulullah.” Sabda Baginda, “Syirik kepada Allah dan derhaka kepada kedua ibubapa.”
Derhaka kepada ibubapa bererti melakukan maksiat, menentang dan tidak melaksanakan hak-hak mereka. Di antara perbuatan derhaka itu ialah:

a. Anak memandang dengan tajam kepada ibu atau ayahnya ketika marah.
b. Anak memandang dirinya sama dengan ibu atau ayahnya.
c. Anak mengagungkan dirinya tidak mahu menghormati mereka.
d. Anak tidak mahu atau malu untuk dikenali dengan nama ayahnya. Apalagi jika anak itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.
e. Anak tidak melaksanakan hak dengan memberikan nafkah kepada kedua ibubapanya yang fakir. Sehingga keduanya terpaksa mengadu kepada hakim agar anak menunaikan tetap berkewajipan memberikan nafkah kepada mereka berdua.
f. Satu daripada derhaka ialah anak mengatakan “ah” (membentak) kedua ibubapanya.
g. Merasa jemu terhadap mereka berdua, menyombongkan diri dan menegur keduanya dengan kata-kata yang menyakitkan, melukai perasaan atau menghina.

Anak-anak yang berbuat derhaka kepada kedua ibubapa bukan saja mendapat dosa besar, bahkan amalnya menjadi sia-sia dan akan diberi balasan yang buruk oleh Allah, baik di dunia mahupun di akhirat.

Sabda Rasulullah Salallahu’alaihiwasallam:
“Ada tiga jenis orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwata’ala untuk memasuki syurga, iaitu peminum arak, orang yang derhaka kepada kedua ibubapanya dan orang hina yang menempatkan keburukan di dalam keluarganya.”

dipetik dari www.haluantarbawi.com  

Tiada ulasan:

Catat Ulasan